Graduate Students

First

Last

Assistantship

PI

Christopher Jesus

Duarte

TA/RA

Visser

Shengxin

Luo

FELLOW

Linhai

Ma

TA

John Anthony

McKeown

TA

Xu

Pan

TA

Katarzyna Wiktoria

Pasternak

TA/RA

Visser

Linchen

Qian

RA

Liang

Daniel

Verdear

FELLOW

Melanie

Xia

RA

Wuchty

Chenguang

Zhao

TA/RA

Wang

Hao

Zhu

RA

Wang

Julio

Ojalvo

TA

Nicolas

Cataln

RA

Aguiar-Pulido

Jiasong

Chen

RA

Liang

Collin Dey

Connors

TA

Nathaniel

Dean

TA-PRISM

Jia

Deng

RA

Yesha

Parniyan

Farvardin

RA

Chapman

Andrew

Siciliano

RA

Wang

Top